Objednávka zájezdu

  1. Online přihlášení zájezdu zde na webu – Návod ZDE
  2. Telefonicky u cestovní kanceláře EMMA, Brno – tel. +420 542 214 343
  3. Osobně v prodejně cestovní kanceláře EMMA – Brno, Kozí 10
  4. U provizních prodejců cestovní kanceláře EMMA Brno

Proč právě s Emmou?

  • Tradice a zkušenost – již více než 20 let připravujeme zájezdy pro Vás - více informací ZDE
  • Kvalita a spokojenost – zaměřujeme se na střední a vyšší kategorii zajišťovaných služeb. Můžete si přečíst některé ohlasy našich zákazníků.
  • Stálá klientela – vážíme si stálých klientů, kteří se k nám vracejí a poskytujeme jim slevy
  • E-shop – na tomto webu si můžete zájezdy vybrat, zarezervovat, objednat i zaplatit
  • Online sleva – při přihlášení zájezdu online poskytujeme na vybrané zájezdy

Biblická Palestina a současný Izrael

CAESAREA • HAIFA • BAHAJSKÉ ZAHRADY • AKKO • GALILEJSKÉ JEZERO • KAFARNAUM • NAZARET • SAFED • GOLANSKÉ VÝŠINY • JERICHO • JERUZALÉM • BETLÉM • MRTVÉ MOŘE • MASSADA • TEL AVIV • JAFFA

Termíny a ceny

Sleva za včasný nákup je 8% ze základní ceny do 31.12.2018, max. 2 000 Kč/os.
Sleva se vztahuje jen na zájezdy z katalogu Ponávací zájezdy 2019 delší než dva dny mimo exotiky. Pokud se sleva na zájezd vztahuje, je již v tabulce odečtena.
Sleva pro stálé zákazníky je o 2% vyšší, max. výše slevy je 2 000 Kč/os. Uplatňuje se zaškrtnutím slevy v objednávkovém formuláři.
Sleva pro seniory nad 60 let je 5% ze základní ceny, max. 2 000 Kč/os., platí na zájezdy do 30.6.2019 a po 1.9.2019. Uplatňuje se zaškrtnutím slevy v objednávkovém formuláři od 1.2.2019 (do té doby je výhodnější sleva za včasný nákup).

 -
 -
Nahrávám…
Konstantní příplatky
Příplatek za jednolůžkový pokoj Na osobu / Na zájezd 6790
+ Kompletní tabulka katalogových cen
Konečné ceny včetně poplatků
Cena
termín polopenze
25.11.2018- 02.12.2018 31 990,-
17.02.2019- 24.02.2019 33 990,-
24.03.2019- 31.03.2019 35 990,-
30.04.2019- 07.05.2019 35 990,-
19.05.2019- 26.05.2019 35 990,-
16.06.2019- 23.06.2019 33 990,-
02.07.2019- 09.07.2019 33 990,-
15.09.2019- 22.09.2019 33 990,-
27.10.2019- 03.11.2019 35 990,-
29.11.2019- 06.12.2019 35 990,-
Základní informace k poznávacím zájezdům najdete zde.

Program zájezdu

1. den:

Odlet z Prahy (z Vídně na vyžádání za příplatek) do Tel Avivu. Po příletu setkání s místním česky mluvícím průvodcem, transfer do hotelu na pobřeží Středozemního moře, večeře a nocleh.

2. den

Nikde na světě není soustředěno tolik památek s historií starou až 6.000 let jako právě v Izraeli, který je jediným židovským státem na světě. Naše poznávání zahájíme na Izraele, kde se nachází původně starověké město Caesarea. V současnosti je historickou perlou a jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v zemi. Uvidíme zde mimo jiné divadlo, hippodrom a akvadukt, které se dochovali z doby římské a byzantské, ale najdeme zde také památky z doby křižácké. Naší další zastávkou bude Haifa, přístavní město s impozantním pohledem na Středozemní moře. Snad největším lákadlem jsou úchvatné a dechberoucí Bahajské zahrady, které jsou právem zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Historické centrum starobylého města Akko(UNESCO) je jedním z nejzachovalejších v celém Izraeli a oplývá neopakovatelnou atmosférou. Navštívíme zde kromě shuku (tržnice) také křižáckou pevnost a náš zrak bude přitahovat Al-Džazzárová mešita se svými zelenými kupolemi. Odjezd na nocleh do oblasti Galileje, večeře.

3. den:

Po snídani se vydáme ke Galilejskému jezeru, které je hlavním zdrojem pitné vody pro celý stát a je nejníže položeným sladkovodním jezerem na světě. Čeká nás plavba lodí po někdy také nazývaném Genezaretském ježeře, v jehož okolí se údajně odehrála většina z putování a zázraků Ježíše Nazaretského. Zastavíme se ve městě Kafarnaum, kterému se také říká Ježíšovo. Prohlédneme si zde synagogu a dům svatého Petra, u kterého Ježíš bydlel. Biblické město Nazaret je místem, kde podle Nového zákona došlo ke zvěstování Panny Marie a narození Ježíše Krista. Nejvýznamnější památkou je bazilika Zvěstování, která je dominantou města a jejíž kopule do výšky mnoha metrů ční nad Nazaretem a malý, komorní kostel svatého Josefa s jeskyní Svaté rodiny. V horní Galileji navštívíme nejvýše položené město v Izraeli, Safed na hoře Kanaán, které je jedním ze čtyř svatých měst judaismu a kde vznikla mystická kabala. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.

4. den:

Dnešní den začneme výjezdem na Golanské výšiny, nejsevernější a nejzelenější region přezdívaný “zahrada Izraele” s množstvím vinic, sadů jablek, stády krav a s úchvatnými přírodními scenériemi. Důkazy o výrobě vína v oblasti Golanských výšin existují již před 2.000 lety a právě to je důvodem, proč Golanské výšiny dostaly své druhé jméno „Země vína.“ Také my se zde necháme zlákat k ochutnávce kvalitních izraelských vín. Poté pojedeme Jordánským údolím do prastarého Jericha, nejníže položeného města na světě a také nejstaršího souvisle osídleného města na světě. Nad Jerichem se vypíná z jordánské nížiny „Hora Pokušení“, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání. Judskou pouští vystoupáme až do Jeruzaléma, který již několikrát v historii povstal z popela a který je nejposvátnějším městem na světě s neuvěřitelnou směsicí náboženství a kultur. Nejobdivuhodnější částí je tzv. Staré město, jenž je zapsáno na seznamu UNESCO – je obehnáno hradbami a nachází se zde jedenáct bran. Večeře a nocleh v Betlémě.

5. den:

Po snídani si prohlédneme Jeruzalém – nejhezčí pohled na Staré město se nám naskytne z Olivové hory, kde se nacházejí prastaré olivovníky a také největší židovský hřbitov na světě. Na úpatí nalezneme Getsemanskou zahradu s bazilikou Všech národů s Kamenem utrpení, kde se modlíval Ježíš, a pravoslavným kostelem s údajným hrobem Panny Marie. Přes hluboké údolí Cedron se dostaneme do Starého města, jehož centrem prochází Via Dolorosa neboli „Cesta bolesti“ – křížová cesta sledující poslední útrpné kroky Ježíše Krista až ke chrámu Božího hrobu na vrcholu Golgoty, nejvýznamnějším křesťanském poutním místě. V Betlémě, rodišti Ježíše
Nazaretského, si prohlédneme dominantní stavbu a nejvýznamnější památku – baziliku Narození Páně, která je jednou z nejstarších křesťanských svatyní, a kostel sv. Kateřiny, který byl založen na místě augustiniánského kláštera z 12. století. Večeře a nocleh v Betlémě.

6. den:

Po snídani budeme pokračovat v dalším prozkoumávání Jeruzaléma – Yad Va Shem, památník věnovaný více než 6 milionům obětí holocaustu, projdeme se židovskou čtvrtí Starého města, která byla během své existence několikrát zbořena a následně znovu vystavěna. Cardo, hlavní jeruzalémská ulice v době byzantské (6. století) s honosnou Kolonádou se sloupořadím, Zeď nářků, nejposvátnější památka judaismu, kam chodí židovští poutníci vkládat své modlitby zapsané na papírcích mezi kameny. Vstoupíme do čtvrti Mea Sha'arim a rázem se ocitneme o mnoho desítek let nazpátek. Zdejší obyvatelé – ultraortodoxní židé – úzkostlivě dodržují židovské právo a také se oblékají podle přísných tradic. Budeme se toulat tímto kouzelným městem a večer se vrátíme na večeři a nocleh do Betléma.

7. den:

Tento den strávíme v oblasti Mrtvého moře. Navštívíme tajemstvím opředenou pevnost Massada (UNESCO) na izolovaném skalním útesu. Herodes Veliký ji nechal opevnit a vybudoval z ní svůj úkryt pro případ útoku (výjezd lanovkou).
Dle časových možností se projdeme Národním parkem Nachal David s oázou Ein Gedi nebo navštívíme Qumran, proslulé naleziště svitků s texty Starého zákona. Poté již budeme relaxovat u pozoruhodného, strmými skalními stěnami obklopeného Mrtvého moře. Jeho hladina je více než 400 metrů pod úrovní moře, obsahuje 6× více soli než voda v oceánu a jeho voda je na dotek jemně mazlavá. Marně byste v ní hledali nějakého živočicha – až na pár mikrobů je voda skutečně „mrtvá“. „Koupání“ v Mrtvém moři je zážitek, který by měl vyzkoušet alespoň jednou ve svém životě každý cestovatel. Večeře a nocleh v Betlémě.

8. den:

Po snídani přejedeme do Tel Avivu, kde se projedeme historickým centrem s nádhernou eklektickou a funkcionalistickou architekturou a prohlédneme si také malebný přístav Jaffa, který patří k nejstarším na světě. (Program se uskuteční první nebo poslední den zájezdu dle letového řádu). Odlet z letiště Tel Aviv-Ben Gurion do Vídně/Prahy.

Podrobné informace

Cena zahrnuje

• let Praha–Tel Aviv a zpět
• letištní taxy a palivový příplatek
• odbavené zavazadlo
• transfery z/na letiště v Tel Avivu
• dopravu klimatizovaným autobusem dle programu
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelech 3*
• 7× snídani a 6× večeři, nebo 6× snídani a 7× večeři (dle letového řádu)
• vstupy dle programu (včetně ochutnávky vína, lanovky na Massadu, plavby lodí po Galilejském jezeře)
• služby česky mluvícího průvodce

Příplatky

• jednolůžkový pokoj 6 790 Kč
• spropitné pro řidiče a průvodce cca 50 €/os./pobyt
19.5.-26.5. prodloužení o 2 noci v Eilatu 8 830 Kč, fakultativně Petra 350 USD.

Ohlasy zákazníků

mail došel 28.3.2018:
Vážená paní Podborská,
děkuji za zájezd do Izraele a Palestiny. Byl úžasný. Trasa výborná, nemyslela jsem si, že je možné plán stihnout. Hotely byly dobré, s dobrým jídlem.
Paní průvodkyně Katka Zaira je milá, zodpovědná a vtipná, s obdivuhodnými organizačními schopnostmi. Pan řidič Fady byl pozorný, šikovný a obětavý.
Moc vám děkuji.
Drahomíra Kolmanová

Recenze

Celkové hodnocení:
Hotel Strava Delegát Doprava

Recenze nejsou zatím k dispozici.

Video